Ламинат

Артикул: А24003
Ламинат Wes.sbs Дуб Лансинг 1215*240*8мм 34 кл.

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  200 р.
шт
Ламинат Wes. "Shine" БАКСТОН 1217*197*12 мм 33 кл. AJ301

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  220 р.
шт
Ламинат Wes. "Aris" Maestro Лэнд-арт 802*403*12 мм 33 кл.

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  330 р.
шт
Ламинат Wes. "Aris" Maestro Брутал 802*403*12 мм 33 кл.

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  330 р.
шт
Производитель: WesterhofАртикул: А24003
Ламинат Wes.sbs Дуб Хобарт 1215*240*8мм 34 кл.

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  200 р.
шт
Ламинат Wes.sbs Дуб Мони 1215*240*8мм 34 кл.
Производитель: WesterhofАртикул: А24007
Ламинат Wes.sbs Дуб Мони 1215*240*8мм 34 кл.

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  200 р.
шт
Ламинат Wes.sbs Дуб Долтон 1215*240*8мм 34 кл.
Производитель: WesterhofАртикул: А24022
Ламинат Wes.sbs Дуб Долтон 1215*240*8мм 34 кл.

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  200 р.
шт
Ламинат Wes. Mario-Loretto Сосна экз.паркет 8120 1215*197*8мм 33 кл.(10)
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. Mario-Loretto Сосна экз.паркет 8120 1215*197*8мм 33 кл.(10)

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  120 р.
шт
Ламинат Wes. Mario-Loretto СОСНА таёжная 1215*197*8мм 33 кл.(10)
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. Mario-Loretto СОСНА таёжная 1215*197*8мм 33 кл.(10)

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  120 р.
шт
Ламинат Wes. Mario-Loretto СОСНА 104-1 1215*197*8мм 33 кл.(10)
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. Mario-Loretto СОСНА 104-1 1215*197*8мм 33 кл.(10)

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  120 р.
шт
Ламинат Wes. Mario-Loretto Сейквоя 1215*197*8мм 33 кл.(10)
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. Mario-Loretto Сейквоя 1215*197*8мм 33 кл.(10)

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  120 р.
шт
Ламинат Wes. Mario-Loretto Сапелли 1215*197*8мм 33 кл.(10)
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. Mario-Loretto Сапелли 1215*197*8мм 33 кл.(10)

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  120 р.
шт
Ламинат Wes. Mario-Loretto Падук 1215*197*8мм 33 кл.(10)
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. Mario-Loretto Падук 1215*197*8мм 33 кл.(10)

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  120 р.
шт
Ламинат Wes. Mario-Loretto Кедр 1215*197*8мм 33 кл.(10)
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. Mario-Loretto Кедр 1215*197*8мм 33 кл.(10)

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  120 р.
шт
Ламинат Wes. Mario-Loretto Дуб Табачный 1215*197*8мм 33 кл.(10)
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. Mario-Loretto Дуб Табачный 1215*197*8мм 33 кл.(10)

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  120 р.
шт
Ламинат Wes. Mario-Loretto Дуб Осло 1215*197*8мм 33 кл.(10)
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. Mario-Loretto Дуб Осло 1215*197*8мм 33 кл.(10)

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  120 р.
шт
Ламинат Wes. Mario-Loretto Дуб Коньячный 1215*197*8мм 33 кл.(10)
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. Mario-Loretto Дуб Коньячный 1215*197*8мм 33 кл.(10)

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  120 р.
шт
Ламинат Wes. Mario-Loretto Дуб Беленый без тиснения 1215*197*8мм 33 кл.(10)
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. Mario-Loretto Дуб Беленый без тиснения 1215*197*8мм 33 кл.(10)

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  120 р.
шт
Ламинат Wes. Mario-Loretto Буковое дерево 1215*197*8мм 33 кл.(10)
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. Mario-Loretto Буковое дерево 1215*197*8мм 33 кл.(10)

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  120 р.
шт
Ламинат Wes. "Shine" ШЕРВУД 1217*197*12 мм 33 кл. AJ304
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. "Shine" ШЕРВУД 1217*197*12 мм 33 кл. AJ304

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  220 р.
шт
Ламинат Wes. "Shine" ПЛЭЙНВУД 1217*197*12 мм 33 кл. AJ304
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. "Shine" ПЛЭЙНВУД 1217*197*12 мм 33 кл. AJ304

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  220 р.
шт
Ламинат Wes. "Shine" ОЛДВУД 1217*197*12 мм 33 кл. AJ301
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. "Shine" ОЛДВУД 1217*197*12 мм 33 кл. AJ301

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  220 р.
шт
Ламинат Wes. "Shine" ЛАЙНВУД 1217*197*12 мм 33 кл. AJ305
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. "Shine" ЛАЙНВУД 1217*197*12 мм 33 кл. AJ305

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  220 р.
шт
Ламинат Wes. "Aris" Maestro Хайвен 802*403*12 мм 33 кл.
Производитель: Westerhof
Ламинат Wes. "Aris" Maestro Хайвен 802*403*12 мм 33 кл.

Стоимость

Итого:   _ _ _  р. 000 000 000
В одном комплекте:  _  ед.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
на сумму:  _ _ _  р.
Цена:  330 р.
шт
Подпишитесь на новости! Введите e-mail, чтобы подписаться.